Anner Bridge Club

Gezelligheid kent geen tijd

De Anner Bridge Club

Opgericht in oktober 1979 door twee enthousiaste bridgers die vaker in eigen dorp wilden spelen is de Anner Bridgeclub gegroeid tot een vereniging met circa 80 leden uit onder andere Annen, Zuidlaren, Gieten, Rolde en de dorpen daartussen. Er is altijd veel aandacht geweest om het ook gezellig te houden. Driemaal per jaar, Herfst / Winter / Lente, organiseren wij een voor iedereen toegankelijke open bridgedrive met een optionele gezamenlijke maaltijd. De opbrengsten van de herfstdrive gaan naar een goed doel.

Speeldagen en locatie

De speeldagen zijn dinsdagmiddag en donderdagavond. De bridgeclub organiseert in het seizoen van september tot en met april elke week op donderdagavond en eenmaal in de 14 dagen op dinsdagmiddag een bridgecompetitie in het Brinkhotel te Zuidlaren. Op donderdagavond wordt de ene week de "Grote Paren"-competitie in twee lijnen gespeeld, afgewisseld met in de andere week de "Kleine Paren"-competitie, bij voldoende opkomst eveneens in twee lijnen. Op dinsdag wordt eenmaal in de 14 dagen 's middags een competitie in één lijn gespeeld.

Kofferbridge

Bij de club kan er een koffer worden geleend met 24 spellen, om thuis met een bevriend paar te spelen. Kosten voor leden € 2,50, niet leden € 4,00, per koffer. Er zijn vijf verschillende koffers, en u kunt altijd de door u behaalde resultaten vergelijken met wat anderen ervan hebben terecht gebracht.

Oefenavonden

Op dit moment is er, op initiatief van een van onze leden, een vrije inloop oefenavond. Per keer wordt een onderwerp behandeld, voor zowel beginnende als gevorderde spelers. Voorafgaand wordt een korte uitleg via email rondgestuurd, inclusief enkele vragen om de stof te oefenen. Tijdens de oefenavond wordt er verder op de stof ingegaan en worden vragen behandeld. Hierna is er de mogelijkheid vrij te spelen.


Beginnerscursus

Elk jaar wordt er door de Anner Bridge Club een beginnerscursus georganiseerd indien daartoe voldoende belangstelling is. Ook cursussen voor gevorderden zijn mogelijk.

Contact

Voor actuele informatie over de club, het af- en aanmelden voor de competitie en drives van de Anner Bridge Club en clubs in de omgeving kunt u terecht op onze website bij de Nederlandse Bridge Bond. Anner Bridge Club bij de NBB

Voor eventuele vragen kunt u per mail contact met de vereniging opnemen middels het volgende emailadres : info@annerbc.nl